Klachtenprodedure

U maakt als ouder/verzorger gebruik van Kinderopvang Het Beertje.

De pedagogisch medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent of klachten heeft, zijn de pedagogisch medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.

Kinderopvang Het Beertje heeft een klachtencommissie. Deze bestaat uit drie commissieleden. Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Interne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure 2018-06-25 11:59

Inspectierapporten

Jaarlijks vindt er bij Kinderopvang Het Beertje een GGD inspectie plaats in opdracht van de Gemeente Bernheze en de Gemeente Oss. Elke opvangsoort, dagopvang, BSO of de speel-leerschool krijgt een eigen inspectie. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of onze voorziening voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Het GGD inspectierapport ligt op locatie ter inzage voor de ouders, maar is tevens ook op de website te vinden.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Dagopvang Geffen.pdfDagopvang Geffen.pdfInspectierapport Dagopvang Geffen12020-11-17 11:56
Bewaar het bestand Dagopvang Heesch.pdfDagopvang Heesch.pdfInspectierapport Dagopvang Heesch22020-11-17 11:56
Bewaar het bestand BSO SportZo Heesch.pdfBSO SportZo Heesch.pdfInspectierapport BSO Sport & Zo Heesch32020-11-17 11:57
Bewaar het bestand BSO Geffen Heesterseweg.pdfBSO Geffen Heesterseweg.pdfInspectierapport BSO Geffen42020-11-17 11:57
Bewaar het bestand BSO sportklas Kloosterstraat.pdfBSO sportklas Kloosterstraat.pdfInspectierapport Sportklas Geffen52020-11-17 11:59
Bewaar het bestand 201117 OVR Speelleerschool Beren Eigen Wijs definitief (1).pdfInspectierapport Speel-leerschool 62021-04-13 10:21

Pedagogisch beleid

De kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk pedagogisch milieu beschouwd, omdat steeds meer kinderen een deel van hun dagen in de kinderopvang doorbrengen. Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
Ouders voeden hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner ,moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het pedagogisch
beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.

Elke locatie heeft daarnaast een pedagogisch werkplan. In het werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerksters hun kerntaak
vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich tot het pedagogisch werkplan, als een productomschrijving tot de praktische handleiding.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Geffen 2021.pdfPedagogisch Werkplan dagopvang Geffen 12021-02-23 11:24
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan dagopvang Heesch febr 2020.pdfPedagogisch Werkplan dagopvang Heesch 22021-02-23 11:28
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Speel-leerschool 2021.pdfPedagogisch Werkplan Speel-leerschool Beren eigen Wijs 32021-02-23 11:28
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Locatie Kloosterstraat aangepast.pdfPedagogisch Werkplan Sportklas Geffen 42021-02-23 11:28
Bewaar het bestand Pedagogisch WerkplanBSOSportzHeesch.pdfPedagogisch Werkplan BSO Sport & Zo Heesch 52021-02-23 11:32
Bewaar het bestand Pedagogisch Beleidsplan 2020.pdfPedagogisch Beleidsplan 2021 62021-02-23 12:30