Inspectierapporten

Jaarlijks vindt er bij Kinderopvang Het Beertje een GGD inspectie plaats in opdracht van de Gemeente Bernheze en de Gemeente Oss. Elke opvangsoort, dagopvang, BSO of de speel-leerschool krijgt een eigen inspectie. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of onze voorziening voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Het GGD inspectierapport ligt op locatie ter inzage voor de ouders, maar is tevens ook op de website te vinden.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand 170831 NO speelleerschool Beren Eigenwijs.pdfInspectierapport naderonderzoek Beren Eigen Wijs  2017-09-18 22:31
Bewaar het bestand Inspectierapport Het Beertje Heesch Mei 2017.pdfInspectierapport Het Beertje Heesch Mei 2017.pdf  2017-06-07 10:42
Bewaar het bestand Inspectierapport Dagopvang Het Beertje.pdfInspectierapport dagopvang Geffen  2018-01-15 22:17
Bewaar het bestand Inspectierapport Beren Eigen Wijs febr 2017.pdfInspectierapport Speel-leerschool Beren eigen Wijs  2017-08-04 00:48
Bewaar het bestand Sportieve buitenschoolse opvang.pdfInspectierapport BSO Sport & Zo  2018-05-03 12:52
Bewaar het bestand Inspectierapport BSO Het Beertje 2017.pdfInspectierapport BSO Geffen  2017-11-20 16:58
Bewaar het bestand VSOKOPPELINCK.pdfInspectierapport VSO de Koppellinck  2017-10-17 15:48