Uk & Puk

Puk-en-BeertjeVoor -en Vroegschoolse educatie

VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij zeer bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen worden gestimuleerd door middel van spel en activiteiten. Het VVE beleid is bedoeld om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. We hebben voor de methode Uk & Puk gekozen, omdat het spelen centraal blijft staan en de activiteiten makkelijk in het bestaande ritme van de opvang in te passen zijn.

Het programma heeft 10 thema's. De pedagogisch medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze activiteiten werken ze aan:

 • doelen op het gebied van de spraak -en taalontwikkeling
 • doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • doelen op het gebied van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling
 • rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Thema's.

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe
 • Knuffels
 • Oef, wat warm
 • Ik en mijn familie

Wij bieden hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, tussenschoolse opvang en voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Geffen en Heesch.