Incidentele opvang

Beertje-met-ticketWilt u uw kind flexibel laten overblijven dan kunt u de eerste woensdag van de maand van 8.45u tot 9.15u TSO kaartjes kopen op de school. Op de achterkant dient u de naam van het kind, leerkracht, de groep en de datum te noteren. Op de dag dat u wilt dat uw kind overblijft moet het kaartje in de daarvoor bestemde bus op school gedeponeerd worden. Om 9.30u wordt de bus geleegd en de groepsgrootte geïnventariseerd. U dient uw kind van te voren wel in te schrijven voor de TSO en een ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren bij Het Beertje. U vindt dit aanmeldingsformulier tevens op deze site. Voor elk kind wordt een apart formulier ingevuld. Bij de aanmelding verklaart u akkoord te zijn met alle regels en voorwaarden in dit boekje en in de algemene voorwaarden genoemd.

Uk & Puk

Puk-en-BeertjeVoor -en Vroegschoolse educatie

VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij zeer bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen worden gestimuleerd door middel van spel en activiteiten. Het VVE beleid is bedoeld om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. We hebben voor de methode Uk & Puk gekozen, omdat het spelen centraal blijft staan en de activiteiten makkelijk in het bestaande ritme van de opvang in te passen zijn.

Het programma heeft 10 thema's. De pedagogisch medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze activiteiten werken ze aan:

 • doelen op het gebied van de spraak -en taalontwikkeling
 • doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • doelen op het gebied van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling
 • rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Thema's.

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe
 • Knuffels
 • Oef, wat warm
 • Ik en mijn familie

Dagindeling dagopvang

Klok groen BeertjeVoor de dagindeling bij de baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Voor dreumesen en peuters wordt er een vast dagritme gehanteerd. Het dagritme ziet er als volgt uit:

7.30 - 9.00 De kinderen worden gebracht. Voor de ouders is er tijd voor een praatje en afscheid nemen. Vrij spel voor kinderen.
9.15 - 9.30 Samen opruimen
9.30 - 10.00 Samen aan tafel, voorlezen, liedjes zingen, appeltjes eten en wat drinken.
10.15 - 10.30 Verschonen, plassen en handen wassen.
10.30 - 11.20 Kinderen gaan vrij spelen buiten of binnen of gaan een gerichte activiteit doen
11.20 - 11.30 Opruimen en handen wassen
11.30 - 12.15 Samen aan tafel voor de broodmaaltijd.
12.15- 12.30 Plassen en verschonen
12.30 - 13.00 Kinderen die een halve dag komen worden gehaald en gebracht, kinderen gaan slapen. 
13.00 - 14.15 De kinderen die opblijven maken een puzzeltje, doen een rustig spelletje, zoals loco en/of concentratiespelletjes.
14.15 - 14.30 Uit bed halen, verschonen en plassen.
14.30 - 15.00 Liedjes zingen, drinken en wat eten (soepstengel, rijstwafel).
15.00 - 16.00 Vrij spelen
16.00 - 16.30 Yoghurt drinken
16.30 - 18.00 Kinderen mogen vrij spelen en kunnen opgehaald worden door de ouders.