Klachtenprodedure

U maakt als ouder/verzorger gebruik van Kinderopvang Het Beertje.

De pedagogisch medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent of klachten heeft, zijn de pedagogisch medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.

Kinderopvang Het Beertje heeft een klachtencommissie. Deze bestaat uit drie commissieleden. Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Interne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure 2018-06-25 11:59

Inspectierapporten

Jaarlijks vindt er bij Kinderopvang Het Beertje een GGD inspectie plaats in opdracht van de Gemeente Bernheze en de Gemeente Oss. Elke opvangsoort, dagopvang, BSO of de speel-leerschool krijgt een eigen inspectie. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of onze voorziening voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Het GGD inspectierapport ligt op locatie ter inzage voor de ouders, maar is tevens ook op de website te vinden.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand InspectierapportdagopvangGeffen.pdfDagopvang GeffenInspectierapport dagopvang Geffen12024-04-18 09:34
Bewaar het bestand Inspectierapport_dagopvangHeesch.pdfDagopvang HeeschInspectierapport Dagopvang Heesch22024-01-15 16:32
Bewaar het bestand InspectieBSOGeffen.pdfBSO GeffenInspectierapport BSO Geffen32024-04-22 13:19
Bewaar het bestand Inspectierapport_SportieveBSOHeesch.pdfSportieve buitenschoolse opvang HeeschInspectierapport BSO Sport & Zo42024-01-15 16:33
Bewaar het bestand 231204 JO bso het Beertje Kloosterstraat (def).pdfSportklas GeffenInspectierapport Sportklas 52024-01-15 16:34
Bewaar het bestand Inspectierapport_speel-leerschool.pdfSpeel-leerschool Beren EigenwijsInspectierapport Speel-leerschool62024-01-15 16:33
Bewaar het bestand Inspectierapport_ID481544_20-02-24.pdfBSO Buiten & ZoInspectierapport BSO Sport & Zo82024-02-20 11:05

Pedagogisch beleid

De kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk pedagogisch milieu beschouwd, omdat steeds meer kinderen een deel van hun dagen in de kinderopvang doorbrengen. Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
Ouders voeden hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner ,moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het pedagogisch
beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.

Elke locatie heeft daarnaast een pedagogisch werkplan. In het werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerksters hun kerntaak
vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich tot het pedagogisch werkplan, als een productomschrijving tot de praktische handleiding.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand voedselbeleid Het Beertje.pdfVoedselbeleid Kinderopvang Het Beertje  2021-06-09 13:42
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Geffen 2024.pdfDagopvang GeffenInspectierapport dagopvang Geffen12024-03-28 10:55
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan 2023 Heesch.pdfDagopvang HeeschInspectierapport Dagopvang Heesch22024-03-28 11:08
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan BSO Heesterseweg2024.pdfBSO GeffenInspectierapport BSO Geffen32024-03-28 11:09
Bewaar het bestand Pedagogisch Werkplan Heesch 2023.pdfSportieve buitenschoolse opvang HeeschInspectierapport BSO Sport & Zo42024-03-28 11:11
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan sportklas 2023.pdfSportklas GeffenInspectierapport Sportklas 62024-03-28 11:17
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Speel-leerschool 2023.pdfSpeel-leerschool Beren EigenwijsInspectierapport Speel-leerschool72024-03-28 11:13
Bewaar het bestand Pedagogisch Beleidsplan 2020.pdfPedagogisch Beleidsplan 2021 82024-03-28 11:17